Sơmi-rơmoóc Hoàng Sa Cổ Cò - 40 Feet 3 trục
- KÍCH THƯỚC:
Tổng Chiều dài                  :  12,560 mm
Tổng Chiều rộng                :  2,480 mm
Tổng Chiều cao                  :  1,620 mm
Vị Trí chốt kéo                  :  820 mm
Chiều dài cơ sở                   :  7450+1310+1310 mm
 
- PHÂN BỔ TẢI TRỌNG :
Tự trọng                            :   5,700 kg
Tải trọng                            :   31,000 kg
Tổng tải trọng                  :    36,700 kg
 
- CẤU TRÚC :                                     
Dầm chính                         : I 305x102x6x16 mm
Ac Kéo                               : 2”, JOST
Chân chống                      : Hệ thống điều khiển bằng tay 2 tốc độ (FUWA)
Trục                                  : FUWA F2423         
Búp sen                             : T30/30, Fuwa
Hệ thống Phanh               : Hệ thống phanh 2 đường hơi
Vỏ                                      : 11R22.5 hoặc 11.00-20
Mâm                                  : 8.25V-22.5 (8.00Vx20), 10 lỗ.
Sơn                                    : Phun bi, sơn lót, sơn phủ
Giá: Liên hệ
(Giá đã bao gồm 10% VAT)