Sơmi-rơmoóc xương - 40 Feet 2 trục
- KÍCH THƯỚC:
Tổng Chiều dài                  :  12,500 mm
Tổng Chiều rộng                :   2,480 mm
Tổng Chiều cao                  :   1,520 mm
Vị Trí chốt kéo                  :   450 mm
Vị trí chân chống               :   2,360 mm
Chiều dài cơ sở                   :   9,000+1310 mm
 
- PHÂN BỔ TẢI TRỌNG :
Tự trọng                            :   4,800 kg
Tải trọng                            :   27,200 kg
Tổng tải trọng                  :    32,000 kg
 
- CẤU TRÚC :                                     
Dầm chính                         : I 500 x140 x6 x16 mm
Ac Kéo                               : 2” , Fuwa-China
Chân chống                      : Hệ thống điều khiển bằng chân 2 tốc độ( FUWA)
Trục                                  : FUWA F2402/F2403         
Búp sen                             : T30/30, Fuwa
Hệ thống Phanh               : Hệ thống phanh 2 đường hơi
Vỏ                                      : 11.00-20 Casumina -Viet Nam.
Mâm                                  : 7.5-20, 10 lỗ, China.
Sơn                                    : Phun bi, sơn lót, sơn phủ
Giá: Liên hệ
(Giá đã bao gồm 10% VAT)