Tài liệu bảo trì dành cho các Model sau:

  • CA113DC
  • CA113SLP
  • CA125DC
  • CA125SLP

 

Link xem hoặc tải về tài liệu bảo trì Freightliner Cascadia

cascadia_maintenance_manual.pdf

Xem thêm các loại 

Xe đầu kéo Mỹ  khác